Tvrtka LNG Hrvatska, operator terminala za prihvat ukapljenog prirodnog plina u Omišlju na otoku Krku, obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. 

"Ovim putem pozivamo energetske subjekte i svu zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe putem obrasca za primjedbe najkasnije do 15. lipnja. Javna rasprava otvorena je od 1. do 15. lipnja", javlja LNG Hrvatska

"Početkom ove godine svijet, a posebice tržište energenata, ušlo je u izrazito izazovno i osjetljivo razdoblje. Kao odgovarajući i pravovremen odgovor na novonastalu situaciju, društvo LNG Hrvatska donijelo je odluku o povećanju maksimalnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a s dosadašnjih 300.000 m3/sat na 338.000 m3/sat. Navedeno povećanje kapaciteta ostvareno je u suradnji s operatorom transportnog sustava s obzirom na to da je maksimalni kapacitet uplinjavanja terminala za UPP ograničen maksimalnim kapacitetom transportnog sustava. U svrhu utvrđivanja dodatne mogućnosti transporta prirodnog plina, operator transportnog sustava je izvršio testiranja svojih sustava na odgovarajućim trasama te utvrdio njegove dodatne mogućnosti, čime je omogućeno gore navedeno povećanje. Dodatnom utilizacijom kapaciteta terminala za UPP te, među ostalim, početkom pružanja nestandardne usluge ponovnog pretovara UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u kamione za prijevoz UPP-a, nastala je potreba za prilagodbom teksta važećih Pravila novonastalim okolnostima", objavljeno je na stranicama tvrtke LNG Hrvatska.

 

Bolja pregovaračka pozicija 

Od značajnijih promjena, u toj tvrtki ističu izmjene u rokovima postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a i donošenja godišnjeg plana rasporeda usluga. Rok za podnošenje zahtjeva za raspodjelu kapaciteta je pomaknut s 31. svibnja na 15. ožujka, u slučaju kada je zahtjevom obuhvaćena sljedeća plinska godina. 

Također, rok u kojem operator terminala  mora zaprimiti potpisan ugovor o korištenju terminala odnosno dodatak ugovora o njegovu korištenju, ugovor o zajedničkom korištenju terminala odnosno prijavu za pristup ugovoru o zajedničkom korištenju terminala sukladno Pravilima je prema ovom Prijedlogu 14. travnja, umjesto dosadašnjeg 30. lipnja. Konačno, rok u kojem svaki korisnik terminala mora dostaviti operatoru popunjeni obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu je 15. travnja umjesto dosadašnjeg 1. srpnja.

"Navedenim izmjenama se korisnike terminala stavlja u bolju pregovaračku poziciju kod nabave UPP-a s obzirom na to da im se tako omogućuje da UPP nabave ranije u plinskoj godini. Također, predloženim pomicanjem rokova oni se usklađuju s rokovima za zakup godišnjih kapaciteta transportnog sustava", javlja LNG Hrvatska.


Raspoloživi kapaciteti 

K tomu, kako je prethodno spomenuto, LNG Hrvatska je nedavno ponudila dodatne kapacitete uplinjavanja UPP-a koji su odmah i zakupljeni u potpunosti za razdoblje do plinske godine 2027./2028. Zbog toga smatra nužnim skratiti vremenski raspon dolaska broda za prijevoz UPP-a koji korisnici određuju u godišnjem rasporedu usluga s dosadašnjih šest na četiri dana. 

To se predlaže zbog osiguravanja neometanog i sigurnog pružanja usluge korištenja kapaciteta uplinjavanja. Operator terminala u situaciji kada su raspoloživi kapaciteti u potpunosti zakupljeni te s obzirom na povećanje maksimalnog kapaciteta uplinjavanja s dosadašnjih 300.000 m3/sat na 338.000 m3/sat, ne može korisnicima osigurati prilagodljivost vremenskog raspona dolaska brodova za prijevoz UPP-a kakva je predviđena važećim tekstom Pravila. 

Uz navedeno, ukazala se potreba nomotehnički doraditi dosadašnji izričaj pojedinih odredbi kako bi odredbe bile razumljive, nedvosmislene i jasne korisnicima terminala, kao i svim ostalim adresatima.

 

Komercijalni uvjeti 

Operator terminala je 11. travnja godine prvi puta omogućio korisnicima korištenje nove, u tekstu trenutno važećih pravila predviđene usluge ponovnog pretovara UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a (FSRU) u kamione za prijevoz UPP-a. 

Iz Glave Pravila pod nazivom 'Ponovni pretovar UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u brod za prijevoz UPP-a odnosno u kamion za prijevoz UPP-a', kojom se propisuje način korištenja tih nestandardnih usluga terminala, brisani su članci sadržaja koji je unesen u izdvojene dokumente pod nazivom Tehničke karakteristike terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a i Komercijalni uvjeti za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a. Također je u Pravila kao obveza operatora uneseno donošenje i objava navedenih dokumenata. 

Predložene izmjene i dopune napravljene su u skladu s transparentnim, ne diskriminirajućim i tržišno orijentiranim praksama i pravilima Europske unije kako bi se svim zainteresiranim korisnicima omogućio pristup po jednakim pravilima, ističu u tvrtki LNG Hrvatska.