Podzemno skladište plina ima novog direktora. To je Ratimir Orešković, dipl. ing. koji će tu dužnost preuzeti od dosadašnjeg direktora, Krešimira Maleca, dipl. pol. koji je to bio od 2012. godine. Tako je naime odlučila Skupština tvrtke na sjednici koja je održana 21.6.2018. godine.