Prošloga petka prvi je puta zasjedalo povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, a studiju je u rujnu dovršio Ekonerg. Predstavnici Ekonerga prezentirali su članovima Povjerenstva i predstavnicima zainteresirane javnosti rezultate Studije, obavljen je obilazak lokacije pod stručnim vodstvom LNG Hrvatska d.o.o. te je slijedila rasprava članova Povjerenstva. Povjerenstvo je, doznajemo, od izrađivača studije zatražilo dopune i odgovore na pitanja, koje bi Ekonerg trebao napraviti i u skladu s prihvaćenim primjedbama nadopuniti Studiju. U povjerenstvu su predstavnici MZOIE, MUP-a, MGIPU, Ministarstva turizma, MMPI, DUZS-a, Općine Omišalj i Priromorsko-goranske županije (čija predstavnica se nije pojavila na sjednici). Novi list je objavio da su predstavnici općine Omišalj izrazili bojazan da će LNG-terminal postati nova Dina te su ocijenili da studija nije stručno utemeljena ni cjelovita, a posebno upitnim dijelovima ocjenjuje one o ekonomskoj isplativosti, za koju drže da je upitna. Načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović kaže da je upitan dio koji se odnosi na gospodarski utjecaj na lokalnu zajednicu, a utjecaj zahvata mogao bi biti negativan na turizam u Njivicama. Članovi povjerenstva primjedbe su imali na nedovoljno razrađen utjecaj na morski ekosustav i vizualni utjecaj zahvata, a sporan je bio i ekološki utjecaj hlađenja mora za potrebe uplinjavanja UPP-a. Predstavnici Ekonerga su rekli da će u krugu od 200 metara oko broda-terminala temperatura mora pasti za maksimalno jedan Celzijev stupanj, a sporno je bilo i tretiranje mora klorom te odlaganje materijala nakon jaružanja morskog dna. Iduće sjednica povjerenstva održat će se po pozivu Ministarstva zaštite okoliša i energetike. U daljnjem tijeku postupka da bi se studija našla pred javnošću, zeleno svjetlo treba dati i povjerenstvo i Primorsko-goranska županija, a postoji mogućnost da javna rasprava u trajanju od 30 dana počne početkom studenog. Ana Andreja Lopac iz LNG Hrvatska rekla je da je natječajnu dokumentaciju na aktualne tendere pruzeo velik broj tvrtki - za gradnju obalnog dijela terminala interes je pokazalo 74 tvrtke, a za plutajući terminal njih 40.