Skupština društva Podzemno skladište plina d.o.o.  koju čini diplomirani pravnik Ivica Arar, predsjednik Uprave Plinacra, koji je i osnivač PSP-a, 11. svibnja donijela je odluku o osnivanju Nadzornog odbora društva. Izabrani su i članovi tog tijela, a to su dr. sc. Darko Pavlović kao predsjednik, Hrvoje Ćosić, dipl. oecc, zamjenik predsjednika te Mario Dragun, dipl. pol., koji je član. Pavlović i Dragun su savjetnici predsjednika Uprave Plinacra a Hrvoje Ćosić voditelj je službe za financijski upravljanje, javnu nabavu i informatičku podršku u DUUDI-u.