Tvrtka PSP na svom webu objavila je Pravila i uvjete otvorenog postupka prodaje nepovučenog plina u skladištu. Ta pravila primjenjivat će se na oko 200 milijuna m3 Ininog plina koji Prirodni plin skladišti u tom skladištu, a koja će uskoro biti predmet nadmetanja između korisnika skladišta, HEP-a, PPD-a, MET Croatia Energy Tradea i Plinacra. Sutra ujutro PSP će utvrditi točne količine plina u skladištu. U tim pravilima stoji da će operator skladišta objaviti vrijeme održavanja postupka prodaje, te početnu najnižu jediničnu cijenu plina s kojom ponuditelj može sudjelovati u postupku prodaje, a tu cijenu objavit će najmanje dva dana prije provođenja postupka prodaje. Kako doznajemo u PSP-u sutra će biti objavljena početna cijena m3 plina u skladištu, a idući tjedan u ponedjeljak započet će otvoreni postupak prodaje plina. Prema pravilima postupak prodaje traje najviše četiri uzastopna dana i traje dok se ne proda sav plin u skladištu, najviše u četiri kruga. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša jedinična cijena plina, a ponude se rangiraju počevši od najviše prema najnižoj dok se ne proda ukupna količina plina.
U slučaju provođenja drugog kruga prodaje najniža cijena s kojom ponuditelj može sudjelovati iznosi 75% početne najniže jedinične cijene određene Odlukom o najnižoj cijeni plina. U trećem krugu bit će to 50% najniže cijene, a u četvrtom krugu 25% početne najniže cijene. Podnositelji u svakom krugu mogu podnijeti više ponuda s različitim jediničnim cijenama plina, a PSP može prihvatiti i djelomičnu ponudu ponuditelja.  Za ozbiljnost ponude ponuditelji trebaju dostaviti bjanko zadužnicu u vrijednosti milijun kuna. PSP će odbaciti svaku ponudu ponuditelja koji na dan dostave ponude nema dostatan slobodan ugovoreni radni volumen skladišta plina. 90% sredstava prikupljenih tijekom ovog otvorenog postupka pripast će vlasniku plina, Prirodnom plinu, a 10% sredstava zadržava PSP za svoje usluge. S obzirom da je tarifa kojom se financira PSP regulirana, u idućem regulatornom razdoblju PSP-ova tarifa bit će smanjena s obzirom na ovaj neočekivan prihod.