U četvrtak u ponoć isteći će rok u kojem Inin Prirodni plin mora prodati oko 200 milijuna m3 plina u plinskom skladištu Okoli. No, kako šanse da Ina proda taj plin nisu velike, jer ga se potencijalni kupci mogu domoći po nižoj cijeni, stručnjaci u PSP-u pripremaju pravila prema kojima će prodavati taj plin na aukciji, prvoj takve vrste u Hrvatskoj. Jutarnji piše da će u petak u 6 sati ujutro utvrditi točnu količinu plina kojom raspolažu u podzemnom skladištu, nakon čega će se na internet stranicama tvrtke pojaviti obavijest o pokretanju otvorenog postupka prodaje nepovučenog plina. U aukciji mogu sudjelovati samo oni koji u Okolima imaju ugovorene kapacitete, a to su HEP, PPD i MET Croatia Energy Trade, kao i Plinacro koji ima tek simboličan kapacitet skladišta za svoje potrebe. Najvjerojatnije će se odrediti i početna cijena po kojoj će se taj plin prodavati, a prodaja po modelu "tko da više" očekuje se sljedeći tjedan.  Inače, takvi slučajevi su rijetki i u Europi, a aukcijske prodaje tako velikih količina plina gotovo da nema jer plin u skladištima uredno mijenja vlasnike transakcijama i tvrtke se ne dovode u situacije da radi nepovlačenja mogu izgubiti tako veliku koliinu "robe". Ina je u više navrata protestirala što je stavljena u poziciju da ne može sudjelovati u raspodjeli skladišnih kapaciteta i tako dobiti dio kapaciteta, kao ni produženi rok u kojem može povlačiti plin koji je garancija sigurnosti opskrbe. No, njihove predstavke prema resornom ministarstvu i apeli javnosti očigledno nisu naišli na plodno tlo, pa bi prema vlastitim tvrdnjama mogla izgubiti i pola milijarde kuna.