Tvrtka Podzemno skladište plina, operator hrvatskog plinskog skladišnog sustava, izvijestila je da i u 2014. godini ostvaruje uspješne i pozitivne poslovne rezultate. Kako se ističe, nakon iznimno uspješne 2013. godine, kada je u projekte održavanja, modernizacije i razvoja sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina uloženo rekordnih 85,25 mil. kuna (od čega 65,02 mil. kuna u investicijske projekte i 20,23 mil. kuna u održavanje pogona), čime je 100%-tno ostvaren plan ulaganja i ostvarena neto dobit od 42,04 mil. kuna, svi financijski pokazatelji PSP-ovog poslovanja tijekom prvih šest mjeseci 2014. godine pokazuju nastavak pozitivnih trendova. Naime, procjene su da je PSP u prvih šest mjeseci ostvario neto dobit od 39,22 mil. kuna, dok je u istom razdoblju u investicijske projekte uloženo 25,82 mil. kuna. 
Budući da PSP uspješno posluje i da sva ulaganja financira iz vlastitih prihoda, i u sljedećem će razdoblju njegove aktivnosti biti usmjerene na racionalizaciju svih segmenata poslovanja, osiguranje likvidnosti te nastavak ostvarenja investicijskih projekata u skladu s trogodišnjim i desetogodišnjim Planom razvoja sustava skladišta plina koje je odobrila i prihvatila Hrvatska energetska regulatorna agencija. Pri tome se ulaganja ponajprije odnose na osuvremenjavanje postrojenja Okoli i na skorašnji početak rudarsko-remontnih radova na polju Grubišno Polje, a sve radi bolje sigurnosti opskrbe potrošača, povećanja konkurentnosti, ali i mnogo veće fleksibilnosti u pružanju usluga. Tako je još početkom 2014. godine uspješno završen ciklus rekonstrukcije najproduktivnijih bušotina pogona Okoli, čime je osiguran nesmetani rad cijeloga bušotinskog fonda na toj lokaciji. A
Uz to, trenutačno su u tijeku:
• 16 mil. kuna vrijedan projekt gradnje sustava za zbrinjavanje slojnih voda, kojim će se nakon listopada 2014. godine one zbrinjavati u bušotinama PSP-a, što će uvelike doprinijeti sigurnosti poslovanja
• 85 mil. kuna vrijedan projekt gradnje dvije nove bušotine, čija je namjena povećati izlazne kapacitete PSP Okoli, a planirani završetak projekta predviđen je za 2015
• 170 mil. kuna vrijedan projekt rekonstrukcije i modernizacije postojeće, 27 godina stare motokompresornice, čime će se smanjiti broj dana ciklusa utiskivanja (sa 180 na 120) i osigurati rezervni kapaciteti utiskivanja te time značajno povećati konkurentnost skladišta, smanjiti emisija štetnih plinova i utjecaj na okoliš, sniziti operativni troškovi održavanja i poboljšati usluga.
Istodobno, stručnjaci PSP-a i tijekom 2014. godine iznimnu pozornost posvećuju najvažnijem projektu, a to je  početak rudarsko-remontnih radova i dodatnih mjerenja na polju Grubišno Polje kao preduvjetu izgradnje novoga, vršnog skladišta plina. Nakon uspješno provedenog međunarodnog natječaja, u tijeku je analiza pristiglih ponuda, kako bi se nakon odabira najkvalitetnijeg i najpovoljnijeg izvođača, 21 mil. kuna vrijedna I. faza projekta (rudarsko-remontni radovi i dodatna mjerenja) ostvarila već 2014. godine.