Pored punionice za stlačeni prirodni plin (CNG) koja je u pogon puštena u ljeto 2020. godine, u Puli će se uskoro otvoriti nova punionica ukapljenog naftnog plina za pogon vozila (autoplin) i za punjenje u boce (propan-butan). 

Od plinskih boca u ponudi će biti one mase 7,5, 10 i 35 kg (čelične) i 10 kg (kompozitne). Uz to, bit će na raspolaganju u boce od 10 kg za kapljevitu fazu UNP-a koje su namijenjene za pogon viličara. Novu punionicu gradi Plinara, operator plinskog distribucijskog sustava u Istri.