Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vladi da proširi porezne olakšice za vađenje plina na nove lokacije, kako bi se Rusija diverzificirala od opskrbe plinom Europe, gdje je potrošnja plina u padu. LNG projekt na poluotoku Jamal gdje udjele imaju francuski Total i kineski CNPC već uživa porezne olakšice, poput nultog poreza na crpljenje plina i nepostojanje izvoznih carina. Putin je sada odredio porezne olakšice i za Novatekov projekt na obližnjem poluotoku Gidan na Arktiku, gdje se rezerve procjenjuju na 30 milijardi m3 plina i 1,2 milijuna tona kondenzata, a eksplotacija će krenuti 2017.. Jedini ruski izvozni LNG terminal ima kapacitet 10 milijuna tona i smješten je na Sahalinu, a država sada radi na amandmanima kojima će liberalizirati izvoz LNG-a koji sada ekskluzivno kontrolira Gazprom. Nova regulativa mogla bi biti donesena do početka iduće godine, javlja Euractiv.