Izgradnja otpremnog plinovoda za LNG na pravcu Omišalj-Zlobin teče planiranom dinamikom. 

Radovi koji su započeli sredinom prosinca prošle godine paralelno se odvijaju na čitavoj trasi plinovoda, od budućeg plinskog čvora Zlobin do budućeg plinskog čvora Omišalj, priopćeno je iz Plinacra. Do sada je pripremljen gotovo čitavi radni pojas plinovoda i iskopano oko 60 posto rova u koji će biti položene plinovodne cijevi, a dio cijevi već je i položen u rov. 

Pored toga, teku radovi nizanja cijevi po trasi plinovoda i njihovo zavarivanje kao i radovi na plinskim čvorovima Omišalj i Zlobin.

 

Otprema plina 

Na zahtjev Plinacra, izvođači provode intenzivnije radove na Krku kako bi na tom dijelu trase radovi bili završeni do početka turističke sezone. 

"Završetak izgradnje plinovoda Omišalj-Zlobin, investicije vrijedne 430 milijuna kuna, planiran je do kraja godine, kako bi u trenutku kada LNG terminal postane operativan bila osigurana otprema plina s terminala", navodi se u priopćenju.