Radna skupina Komisije za regulaciju energetike i vodoopskrbe u Bugarskoj predlaže povećanje cijene prirodnog plina za 13,89% od 1. listopada. To će biti najveći skok cijene plina za krajnje kupce od 1. travnja 2017. godine. Povećanje cijena će neizbježno utjecati na cijenu tople vode jer se toplinska energija određuje na temelju cijene prirodnog plina. Za posljednju četvrtinu godine cijena 1000 m3 prirodnog plina iznositi će 233,5 EUR, ali bez tarife za pristup, transport, trošarine i PDV. Porast cijena će biti zbog očekivanih povećanih cijena uvoznog plina, većeg tečaja američkog dolara u odnosu na bugarski lev, kao i akumuliranog učinka odobrene prodajne cijene za treći kvartal 2018. godine, što je niže od troška isporuke, potvrđuje regulator. To će biti četvrto uzastopno povećanje cijene prirodnog plina u Bugarskoj od početka godine, kada je 1000 m3 koštalo 175 EUR. Međutim, neće biti posljednje jer, pri određivanju cijene, formula za izračun cijene uzima u obzir fluktuacije cijena nafte i alternativna goriva prirodnom plinu na svjetskim tržištima u proteklih 9 mjeseci, kao i promjene tečaja američkog dolara. Na primjer, kod komunalne tvrtke za grijanje Toplofikacia Sofia u srpnju, zbog porasta cijena plina za nešto više od 10%, cijena grijanja je porasla za prosječno 7,33%, zbog čega sadašnji rast može biti još veći. U konačnici, u usporedbi s prošlom sezonom grijanja, tarife će biti oko 15 % veće, objavio je Novinite.