Rusija i Pakistan su potpisali međuvladin sporazum o izgradnji plinovoda Sjever - Jug. Taj plinovod je velik korak u rješavanju problema energetskog deficita Pakistana, a cijeli projekt obuhvaća izgradnju terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) i plinovoda duljine oko 1100 km, koji će povezati Lahore na sjeveru i Karači na jugu zemlje. Kapacitet transporta plina se planira na 12,4 mlrd. m3 godišnje, javlja ruski portal 'Sputnik News'.