Američko Ministarstvo energetike (US DoE) objavilo je da ulaže 5,6 mil. dolara u istraživanje koje bi trebalo procijeniti mogućnosti metanskih hidrata kao energetskog izvora. Na tome će se raditi u 14 istraživačkih projekata, a slična su istraživanja ranije urodila tehnologijama koje se danas koriste za proizvodnju plina, priopćeno je. U svibnju 2012. godine američka naftna tvrtka ConocoPhillips i japanska rudarska tvrtka Japan Oil, Gas and Metals National Corporation počeli su istraživanje o mogućnosti ekstrakcije prirodnog plina iz metanskih hidrata. Znanstvenici su otkrili da smjesa ugljičnog dioksida i dušika ubrizgana u ledene naslage pomaže oslobađanju prirodnog plina, javlja novinska agencija UPI.