Udio plina u svjetskoj potrošnji energenata dostići će 2035. godine 25%, a SAD će postati njegov najveći proizvođač umjesto Rusije, prognozirala je Međunarodna agencija za energetiku (IEA). "Plin iz netradicionalnih izvora promijenit će sadašnju situaciju, potpuno će promijeniti uvjete igre i imat će krupne geopolitičke utjecaje", predviđa glavni ekonomist IEA Fatih Birol u intervjuu Reutersu. Osim SAD-a, koje su još 2010. godine bile čisti uvoznik plina, proizvodnju plina iz netradicionalnih izvora, brzo će povećavati i Australija, Indija, Kanada i Indonezija, navodi se u dokumentu IEA. "Udio Rusije i zemalja Bliskog istoka u svjetskoj trgovini plinom smanjit će se sa 45% 2010. godine, na 35% 2035. godine", objavila je IEA. U Europi, gdje plin iz škriljaca ima manju ulogu, rast njegove proizvodnje kompenzirat će smanjenje proizvodnje tradicionalnog plina, rekao je Birol. "Europa će uglavnom imati koristi od sniženja cijena uvoznog plina, što će izvršiti pritisak na ugovore za isporuku tradicionalnog gasa čija je cijena vezana za cijenu nafte", rekao je on.