Saudijska Arabija planira udvostručiti proizvodnju prirodnog plina u narednih deset godina, objavio je jučer njihov ministar energetike. Tako bi se proizvodnja udvostručila na oko 650 milijuna m3 na dan, što će povećati korištenje plina u ukupnoj strukturi potrošnje energije te zemlje. Prema tome će se smanjiti korištenje naftnih derivata i smanjenja emisija ugljičnog dioksida. Također, Saudijska Arabija je povećala svoju proizvodnju nafte u siječnju za 23.300 bbl na dan, i to na 9,977 mil. bbl na dan. Međutim, zabrinutost se javila zbog pada cijena nafte sa 70 USD/bbl na 62 USD/bbl u samo dva tjedna, što trenutačno ne izgledao kao obećavajuća investicija, objavio je Oil Price.