Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci objavio je kako je sklopio Sporazum o suradnji na znanstvenoistraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima s tvrtkom Energo, riječkim distributerom i opskrbljivačem prirodnog plina i toplinske energije. Sporazum su 15.3.2018. godine potpisali direktor Energa, Sanjin Kirigin, dipl. ing. i dekanica RITEH-a, prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić. Kako se ističe, njime su okvirno definirana načela suradnje unutar svakog područja od zajedničkog interesa, što će se ostvariti u sklopu pojedinačnih projekata.