Ukrajina je smanjila udio plina koji uvozi iz Rusije na samo 33%, a povećala je uvoz prirodnog plina iz Europske unije na 67% u sklopu programa diversifikacije dobave plina. U isto vrijeme 2014. godine, Ukrajina je iz EU-a uvozila samo 5% plina, a iz Rusije 95%. Ukrajinska vlada nastoji i dalje smanjivati udio uvoza plina iz Rusije, a za to će joj trebati pomoć EU-a da u podzemna skladišta preko ljeta, kada je cijena reverzibilnog plina najniža i iznosi 0,2 - 0,3 USD/m3, uveze i uskladišti najveće količine plina.
U 2014. godini Ukrajina je iz Rusije uvezla 14,5 mlrd. m3 plina, za razliku od 2013, kada je uvezeno 25,8 mlrd. m3. S druge strane, 2014. godine je iz EU-a reverzibilnim putem uvezeno ukupno 5,1 mlrd. m3, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.