Tihana Colić dipl. ing. nova je direktorica Gradske plinare Zagreb, kojoj je do sada na čelu bio Bruno Lacković. Promjena ima i u GPZ-Opskrbi, kojo je na čelu bio Miroslav Jerković. Jerković je sada otišao u mirovinu a za direktora je imenovan Igor Pirija. Dipl. oec. Igor Pirija je dio direktor u toj tvrtki do studenog 2013., a do ponovnog dolaska na čelo tvrtke bio je direktor Sektora ekonomskih poslova.