U prvoj polovici 2012. godine samo su Bugarska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Češka i Poljska plaćale više od 0,5 USD/m3 prirodnog plina koji su kupovali od Gazproma, pokazuju podaci tog ruskog plinskog diva. Prosječna cijena ruskog plina za Europu u prvoj polovici 2012. godine iznosila je 0,413 USD/m3, dok je Makedonija plaćala 0,564 USD/m3, Poljska 0,526 USD/m3, BiH 0,515 USD/m3, Češka 0,503 USD/m3 i Bugarska 0,501 USD/m3. Izvješće Gazproma prognozira 'umjerenije' cijene za 2013. godinu pa se planira povećati prodaja plina za 8%, čemu bi trebala pomoći niža cijena od oko 0,36 USD/m3, što je u odnosu na 2012. sniženje za 14%. U tu su cijenu već uračunata sniženja koja su do sada odobrena europskim kupcima. Inače, Gazprom najjeftiniji plin nudi Velikoj Britaniji, po 0,313 USD/m3. Ruski stručnjaci su utvrdili da najviše cijene plina plaćaju zemlje koje nemaju alternativne izvore plina, javlja bugarski dnevnik 'Novinite'.