Prema podacima Eurostata, Finska plaća ruski plin po 23,39 EUR/(MW h), a slijede je Švedska s 19,56 EUR/(MW h) koji plin uvozi iz Danske te Estonija s 19,69 EUR/(MW h) i Rumunjska s 18,44 EUR/(MW h) koje uvoze ruski plin. Bugarska za ruski plin plaća 18,19 EUR/(MW h), a Mađarska 17,91 EUR/(MW h). Poljska ga kupuje na plinskom 'hubu' po uvoznoj cijeni od 17,08 EUR/(MW h), dok Češka za ruski plin također na 'hubu' plaća 16,04 EUR/(MW h), ali ga i plinovodima uvozi izravno iz Rusije po prosječnoj uvoznoj cijeni od 15,85 EUR/(MW h), javlja rumunjski portal 'Energy World Magazine'.