Direktor BH-Gasa Mirza Sendijarević izjavio je da je u 2015. godini došlo do povećanja potrošnje prirodnog plina u odnosu na 2014. za oko 10%. U razgovoru za Fenu Sendijarević je naveo da je u poslijeratnom periodu najveća potrošnja prirodnog gasa ostvarena u 2005. godini, od kada ima trend smanjenja do 2014. Jedan od najznačajnijih faktora koji su utjecali na takav trend bila je visoka cijena prirodnog plina na svjetskom tržištu, dok su dodatno otežavajući bili nepovoljni uvjeti koji su ranije bili ugovoreni s transporterom prirodnog plina kroz Mađarsku. - Rješavanjem problema transporta kroz Mađarsku, kao i pojeftinjenjem prirodnog plina na svjetskom tržištu, došlo je do smanjenja cijene prirodnog plina u BiH tijekom 2015. godine, te je i potrošnja prirodnog porasla oko 10% u odnosu na prethodnu godinu. Daljnjim snižavanjem cijene prirodnog plina na tom tržištu doći će i do određenog porasta potrošnje, ali do dugoročnog povećanja potrošnje može doći jedino razvojem distributivne mreže, te uvođenjem novih industrijskih potrošača – dodao je Sendijarević. Uprava BH-Gasa nedavno je podržala inicijativu federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića za smanjenje cijene plina za distributivne kompanije. Sendijarević je kazao da će uprava krenuti s njenom realizacijom i poduzimanjem svih potrebnih aktivnosti nakon što bude imenovan novi Nadzorni odbor BH-Gasa. Pojasnio je da će odluku o cijeni plina za krajnje korisnike donijeti uprave distributivnih kompanija na koje se korekcija veleprodajne cijene odnosi. - Nažalost, prethodno smanjenje cijene plina nije prema građanima imalo efekta, budući da je popraćeno povećanjem cijene grijanja za građane Sarajeva – istakao je Sendijarević.