Češki Ured za regulaciju energetike (ERÚ) je uveo novi pokazatelj cijena energenata na energetskom tržištu. To su tzv.  indikativne cijene za plin koje će važiti u 4. tromjesečju 2016. godine. Objavljene indikativne cijene plina za kuhanje iznose 37,4 EUR/(MW h),  za pripremu potrošne tople vode 31,8 EUR/(MW h) i za grijanje 30 EUR/(MW h). Namjera objave indikativnih cijena plina je pomoć potrošačima, koji kupuju plin kod ukupno 88 opskrbljivača, da provjere preplaćuju li pri tome plin. Energetski regulator će indikativne cijene plina izračunavati tromjesečno, javlja češki dnevnik 'Prague Monitor'.