Mistarstvo gospodarstva priprema izmjene Zakona o tržištu plina što će po svemu sudeći utjecati i na metodologiju za određivanje cijene plina za krajnje kupce, potvrđeno je Energetici-net u tom ministarstvu. U MINGO daju naslutiti da bi promjene mogle ići u korist uvođenja drugačije metodologije za izračun cijene plina. "Metodologija regulacije koja je trenutno važeća u RH počiva na sustavu priznatog odnosno opravdanog troška poslovanja. Razvoj zakonodavstva će uvjetovati da se primjene i druge metodologije kod regulacije. Ovo je važno kako bi HERA pristupila na vrijeme svim potrebnim aktivnostima na promjeni i proširivanju postojećih metodologija". 
Na pitanje kako resorno ministarstvo razmišlja o zahtjevima HUP-a za izmjenom Zakona o tržištu plina nismo dobili konkretan odgovor. Naš portal jedini je izvijestio da neformalna HUP-ova koordinacija koja okuplja industrijske potrošače koji troše oko 350 milijuna m3 plina, traži direktne priključke na magistralne plinovode, veliko smanjenje distributivne naknade, kao i da se uvede niži tarifni razred za veću potrošnju plina. To bi moglo dosta pogoditi distributere plina, posebno one koji ulažu u gradnju mreže. 
Drugim riječima, izmjene zakona koje priprema MINGO mogle bi biti uvod u promjene i proširivanje metodologije za izračun cijene plina. Resorno ministarstvo u promjene je krenulo na inicijativu Koordinacije industrijskih potrošača plina. Do sada su osim predstavnika HUP-ove Koordinacije industrijskih potrošača plina, bili su nazočni i predstavnici INA-e, Plinacra, Prirodnog plina i Hrvatske energetske regulatorne agencije, kao i nekolicina tvrtki opskrbljivača plina. "Jedna od promjena koja će nastupiti bit će vezana sa mrežnim pravilima transportnog sustava, a koja će omogućiti jedinstveni pristup više opskrbljivača na jednom mjernom mjestu. Nadalje, navedenom izmjenom će se obvezati operatore distribucijskog sustava da dostave podatke i prema operatoru transportnog sustava, a ne samo da operator transportnog sustava prosljeđuje podatke u distribuciju. Prijedlozi promjene bi trebale biti gotove do polovine ovog mjeseca", kažu u MINGO.
U kojem smjeru bi se mogla kretati promjena metodologije za izračun cijene plina još nije poznato, a iz HERA-e nam nije odgovoreno na upit. Distributeri plina osjećaju se preskočenima u ovoj diskusiji koja se vodi u MINGO i strahuju za svoj profit. 
Neki veći distributeri plina negoduju da ih nitko nije ništa pitao, a upravo su oni najpogođeniji HUP-ovim zahtjevima. Zbog toga je Hrvatska gospodarska komora, u kojoj djeluje Grupacija distributera i opskrbljivača plinom, 1. ožujka uputila službenu reakciju prema MINGO. Distributeri plina kažu da su postojeće tarife za distribuciju plina među nižima u Europi te da u konačnoj maloprodajnoj cijeni plina čine svega 8 do 10% ukupne maloprodajne cijene plina, dok gotovo 80% cijene plina čini njegova dobavna cijena. Distributeri se načelno mogu složiti s promjenama tarifnih stavki TM1, TM2 i TM3 te da se izvrše određene preraspodjele u korist industrijskih potrošača koji troše veće količine plina, ali ne bez istodobne korekcije distributivne cijene plina u drugim tarifama. 
Drugim riječima, odluči li država smanjiti cijenu distribucije plina poduzetnicima, neka je poveća onima koji troše manje, kao što su primjerice kućanstva. To bi svakako bio vrlo nepopularan potez jer se cijena plina ovih dana već korigirala za dva postotna boda za uvećani PDV. Ako država odluči smanjiti tarifu za distribuciju plina većim potrošačima, bez da to smanjenje kompenzira povećanjem neke druge tarife (ili npr. uvođenjem fiksne naknade za distribuciju plina), mogla bi ugroziti nastavak plinofikacije zemlje kroz koncesione ugovore, kao i obnovu postojeće mreže koje je u mnogim općinama u vrlo lošem stanju i u nju se godinama ne ulaže dovoljno. Kad je riječ o HUP-ovom zahtjevu za direktnim priključkom na magistralni plinovod distributeri plina kažu da bi se time narušile europske direktive o uređenju unutarnjeg tržišta prirodnim plinom. Kažu da trošak distribucije plina nije samo otplata troška izgradnje priključka od distribucijskog sustava do objekta potrošača, te da je riječ o troškovima pogona i održavanja cjelokupnog distribucijskog sustava.