Gradska plinara Zagreb izvijestila je sve koji su spojeni na njezin distribucijski sustav prirodnog plina da će u razdoblju 3. - 19.9.2016. godine doći do povećanja ogrjevne vrijednosti prirodnog plina u distribuciji. Informaciju o tome GPZ-u je prenio Plinacro kao operator plinskog transportnog sustava, a kako se ističe, razlog za to je izvođenje remontnih radova na procesnim postrojenjima na kojima se obrađuje sirovi domaći plin: CPS Molve i pogonu frakcioniranja u Ivanić Gradu koji su u vlasništvu INA-e. U skladu s time, očekuje se povremeni porast ogrjevne vrijednosti plina do 10,17 kW h/m3, što u skladu sa standardnom kvalitetom plina prema Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 158/2013)