Zbog porasta potrošnje plina, britanska vlada bi mogla razmotriti mogućnost uključenja u projekt plinovoda Sjeverni tok, kazao je ruski premijer Vladimir PUTIN. Iako je Velika Britanija i dalje neto izvoznik naftnih proizvoda, proizvodnja domaćeg plina brzo pada pa je u 2011. pala 20% u odnosu na 2010. godini. Ruski premijer nije detaljnije pojasnio na koji bi se način Velika Britanija uključila u projekt plinovoda koji preko Baltika dovodi ruski plin do Njemačke, javlja novinska agencija UPI.
Istodobno će operatori nuklearnih elektrana u Velikoj Britaniji morati osigurati sredstva za zbrinjavanje nuklearnog otpada i razgradnju elektrana. Namjera je nove energetske strategije koja se priprema da javnost više ne mora plaćati za te troškove. Britanska vlada gleda na nuklearnu energiju kao na važan dio energetskog miksa. Međutim,  ne želi odvajati subvencije, nego će tražiti da operatori od prvog dana stavljaju na stranu sredstva kojima će se pokriti troškovi razgradnje i zbrinjavanja nuklearnog otpada. Budući da je u početnoj fazi britanska civilna nuklearna energetika nastala od vojne, onda su i javni troškovi bili vrlo visoki, no to u novoj strategiji neće ponoviti.