Vlada je na svojoj sjednici donijela Uredbu o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom. Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za stjecanje statusa zaštićenog kupca i mjere zaštite u cilju pouzdane opskrbe zaštićenih kupaca, definiraju se zaštićeni kupci koji nisu iz kategorije kućanstva, a priključeni su na plinski sustav. Također, utvrđuju se obveze operatora sustava plina da utvrde koji krajnji kupci imaju status zaštićenog kupca, da vode evidenciju o njima i njihovim potrebama za plinom te obveze opskrbljivača plinom da osiguraju neometanu opskrbu zaštićenih kupaca plinom. Zaštićeni kupci koji imaju pravo na opskrbu određenom količinom plina u slučaju kriznih situacija su krajnji kupci koji pripadaju kategoriji kućanstva, mala i srednja poduzeća i ustanove priključene na distribucijski sustav te socijalne službe. Također, to su i postrojenja centralnog grijanja u mjeri u kojoj isporučuju toplinu krajnjim kupcima iz prethodnih kategorija a nemaju mogućnost prelaska na druga goriva. Sukladno Planu intervencija o mjerama zaštite i sigurnosti opskrbe plinom u uvjetima kriznih stanja MINGO će utvrditi potrebne količine plina za opskrbu zaštićenih kupaca, a za one koji nisu iz kategorije kućanstava te količine ne mogu prijeći 20% ukupne godišnje potrošnje plina u državi.