Vlada danas donosi se Plan prevencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske. Ovom Planom prevencije uređuju se preventivne mjere za osiguranje dugoročno pouzdane i učinkovite opskrbe prirodnim plinom. Mjere su u funkciji poticanja razvoja tržišta plina na nacionalnoj i regionalnoj razini, nacionalnog plinskog sustava i povezivanje nacionalnog sustava s plinskim sustavima susjednih zemalja, mogućnosti diversifikacije pravaca i izvora opskrbe plinom, pristupa skladišnim kapacitetima, fizičkog dvosmjernog transporta na spojnim plinovodima između susjednih država prekogranične suradnje vezano posebice uz mjere pristupa skladištima i dvosmjernog fizičkog toka u uvjetima kriznih stanja. Plan podrazumijeva sedam scenarija procjene rizika opskrbe, primjerice prekid proizvodnje sa Sjevernog Jadrana, prekid dobave preko interkonektora Rogatec, poremećaj dobave iz Ukrajine i druge. Planom se također opisuje infrastrukturni standard RH kao i standard opskrbe te aktualne obveze energetskih subjekata za plin vezano za sigurnost opskrbe, prikazani su prekogranični tokovi, vlastita proizvodnja te bilanca sustava. Također se daje pregled infrastrukturnih projekata kao preventivne mjere povećanja sigurnosti opskrbe kroz diversifikaciju izvora i pravaca opskrbe kao i samih opskrbljivača. Plan prevencije će biti pregledati Europska komisija te je bitan za evaluaciju sadašnje i buduće sigurnosti opskrbe plinom regije.