Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o tržištu plina. Regulatorna agencija HERA će za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. najkasnije do kraja ove godine provesti javni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca. Opskrbljivač na valeprodajnom tržištu (sada HEP) će plin prodavati obveznicima javne usluge dakle samo do kraja ožujka 2021. nakon čega se otvara tržište na razini opskrbe kućanstava. Za opskrbljivače u obvezi javne usluge određuje se da su dužni naplaćivati isporučeni plin sukladno važećim iznosima tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom te ih na primjeren način javno objaviti najmanje sedam dana prije početka primjene. 

Slobodne tarife

Također, ukida se ograničenje da tarifne stavke moraju biti manje ili jednake trošku opskrbe plinom opskrbljivača u obvezi javne usluge, stoji u obrazloženju zakona. Iako će se cijene plina i dalje bazirati na metodologiji time se u praksi omogućava poskupljenje plina za građane. Dodatno se i detaljnije određuju postupci za skladištenje plina za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine, kada nastupa liberalizacija u segmentu kućanstava. 

Izuzeće od pristupa treće strane

Izmjene Zakona omogućavaju primjenu prava izuzeća na pristup trećoj strani, što bi npr. moglo biti korišteno kod projekta Jadransko-jonskog plinovoda (IAP) koji bi povezao Albaniju s Hrvatskom. To je na određeno vrijeme ovim izmjenama omogućeno i za druge nove infrastrukturne projekte kao što su LNG terminal, međudržavni spojni plinovod i sustav skladišta plina pod uvjetom da potiču tržišno natjecanje. Odluku o izuzeću donosi HERA uz adekvatne konzultacije sa regulatorom država članica na čija tržišta će nova infrastruktura vjerojatno utjecati.