Skupštini društva Plinacro d.o.o. Vlada je danas predložila opoziv člana Nadzornog odbora Fikreta Nasića te, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, kao i opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Mladena Antunovića i članova Uprave Zorana Kopića i Dražena Kovača, a Marin Zovko predlaže se za imenovanje na dužnost predsjednika Uprave. Zovko je do sada bio direktor Poslovnih funkcija u Plinacrou. Marin Zovko, kojega je Vlada danas predložila za novog predsjednika Uprave Plinacroa, u toj je kompaniji proveo zadnjih 10 godina, piše Lider. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, zapošljava se u Croscu gdje 2003. obavlja funkciju voditelja deviznog platnog prometa. U Plinacrou se zapošljava iste godine kao koordinator za financije, a u idućih deset godina bio je rukovoditelj P.I. financiranja, analize i istraživanja, rukovoditelj Službe financija te Direktor poslovnih funkcija, što je funkcija s koje dolazi na čelo kompanije. U svom životopisu pohvalio se odličnim poznavanjem MS Officea, engleskog jezika, a posjeduje i vozačku dozvolu B kategorije. Kao glavne vještine pobrojao je upravljanje financijama, organizaciju, pregovaračke sposobnosti, poslovnu pismenost i strateško planiranje.