Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Zajedničku deklaraciju o stvaranju Jadranskog plinskog koridora između Hrvatske, Mađarske i Ukrajine, kojom se želi osigurati kvalitetniji i neometani transport većih količina plina. Deklaracijom se izražava spremnost i želja zemalja potpisnica da se omogući stvaranje novog plinskog koridora kojim će se izgraditi nova, te povezati i modernizirati postojeća infrastruktura u cilju neometanog transporta većih količina plina. Nema informacija da li su deklaraciju prihvatile Ukrajina i Mađarska. 
Jadranskim plinskim koridorom trebali bi se povezati nacionalni plinski transportni sustavi triju zemalja te će se plin iz Hrvatske preko Mađarske moći transportirati sve do Ukrajine. Kako bi se omogućio neometan transport većih količina plina. Nužno je postojeću plinsku infrastrukturu djelomično modernizirati, povećati kapacitet na pojedinim dionicama te osigurati mogućnost dvosmjernog korištenja plinovoda. Prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić rekla je da će novi plinski koridor pozitivno djelovati na iskorištavanje potencijala budućeg LNG terminala na Krku, Jadransko-jonskog plinovoda (IAP), a mogao bi biti važan i za transport plina iz Jadrana. Prema planu, plin iz budućeg LNG terminala na Krku, plinovoda IAP, ali i potencijalnih budućih nalazišta u Hrvatskoj mogao bi se tim koridorom izravno transportirati najkraćim mogućim putem prema potencijalnim kupcima te skladištiti u Mađarskoj i Ukrajini. Jadranski plinski koridor daje još već važnost projektu LNG terminala otvaranjem većeg tržišta za potencijalne dobavljače plina kao što su Katar, Cipar ili SAD. Povezivanje čvrste infrastrukture jedan je od osnovnih ciljeva europske energetske politike te je preduvjet za stvaranje jedinstvenog zajedničkog energetskog tržišta. Europska komisija podupire ovaj projekt između Hrvatske i Mađarske kao zemalja članica EU i Ukrajine kao strane Ugovora o Energetskoj zajednici u okviru kojeg su se zemlje potpisnice obvezale preuzeti i primijeniti europski zakonodavni okvir u području energetike.