Volkswagen grupa, europski najveći proizvođač automobila, uložit će 400 milijuna EUR u prenamjenu termoelektrane na ugljen u termoelektranu s kobiniranim plinsko-parnim procesom. Tvrtka će nabaviti novu plinsku turbinu s kombiniranom snagom za proizvodnju električne i toplisnke energije snage od 424 MWe i 651 MWth za tvornicu i grad, dok će se višak predati elektroenergetskoj mreži. Trenutačno je snaga sjevernog dijela elektrane 140 MWe i 755 MWth, a novom plinskom turbinom bi se dobila snaga od 136 MWe i 386MWth. U drugoj fazi, zapadni dio elektrane bi instaliranjem dvije plinske turbine dobio snagu od 288 MWe i 265 MWth, u odnosu na trenutačnih 300 MWe i 180 MWth. Takva prenamjena elektrane u njemačkom gradu Wolfsburg smanjit će emisije CO2 za 60 % ili 1,5 mil. t ekvivalentno emisijama 870.000 vozila. Radovi bi trebali početi ove godine, ako se dobije dozvola, a proizvodnja između 2021. i 2022. godine. Ovo je dio većeg plana poznatog proizvođača automobila koji želi do 2025. godine smanjiti utjecaj svog poslovanja na okoliš za 45 % u odnosu na 2010. godine, objavio je Platts.