Vlada je danas usvojila prijedlog Zakona o tržištu plina, te ga uputila na hitno usvajanje u Sabor. Taj nacrt uvodi novu kategoriju javne usluge, odnosno tzv. zajamčenu opskrba plinom što će raditi zajamčeni opkskrbljivač. Isto tako socijalno ugroženi krajnji kupci dobili bi pravo na posebnu zaštitu u slučaju ugroženosti života i zdravlja usljed ograničenja opskrbe plinom. Određuju se uvjeti za razdvajanje mrežne djelatnosti transporta plina od proizvodnje i opskrbe, i to primjenom tri modela - vlasničkim razdvajanjem, razdvajanjem po modelu neovisnog operatora sustava i razdvajanjem po modelu neovisnog operatora transporta. Plinacro je već počeo pripreme certificiranje sukladno navedenim modelima. 
U području nove infrastrukture veliki novi infrastruktirni objekti plinskog sustava, kao što je npr. LNG terminal, ili odvojak Južnog toka, prema prema ovom zakonskom prijedlogu imaju mogućnost biti izuzeti od primjene prava na pristup treće strane i obveze vlasničkog razdvajanja operatera transportnog sustava u određenim slučajevima.