U petak se obilježava Europski dan mreže Natura 2000. Mreža Natura 2000 trenutno obuhvaća 26.918 područja i prostire se na 1.204.987 km2 te je najveća mreža zaštićenih područja na svijetu. Natura 2000 nije sustav strogih rezervata prirode u kojima su zabranjene ljudske aktivnosti, već omogućava interakciju ljudi i prirode na način da ljudi rade s prirodom (a ne protiv nje!). Države članice moraju osigurati da se područjima Natura 2000 upravlja na održiv način, kako u ekološkom, tako i u ekonomskom smislu.

Ekološka mreža Natura 2000 osigurava niz usluga ekosustava čija ekonomska vrijednost se danas može procijeniti. Tako je primjerice procijenjeno da ekološka mreža Natura 2000 može pohraniti 9.6 mlrd. tona ugljika, što je ekvivalent 35 mlrd. tona CO2, čija je vrijednost između 600 mil. i 1.2 mlrd. EUR, ovisno o cijeni tone ugljika. Također, doprinos mreže Natura 2000 sprječavanju rizika od poplava, odnosno ublažavanju posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta, procjenjuje se na 640 mil. – 1.65 mlrd. godišnje. 

Natura 2000 podržava i brojne poljoprivredne prakse te doprinosi očuvanju oprašivača o kojima ovisi proizvodnja hrane. Ekološka mreža Natura 2000 u Republici Hrvatskoj obuhvaća 783 područja i prostire se na 25.919 km2 (37,67 % kopna i 16,26 % teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, a 9,62 km2 nalazi se izvan teritorijalnog mora - područje Jabučke kotline). Postotak odgovara vrlo visokom stupnju bioraznolikosti, a najznačajniji dio mreže uključuje krška područja Dinarida koji su centar endemizma ovog dijela Europe.