Vrste danas izumiru 1000 puta brže nego što bi u prirodnim uvjetima, odnosno bez utjecaja čovjeka. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, zbog nestanka prirodnih staništa sve više opada i broj roda, koje su strogo zaštićena vrsta ptice u Hrvatskoj. S namjerom podsjećanja javnosti na tu problematiku u Hrvatskoj se 24. kolovoza obilježava kao Dan roda. Bijela roda (Ciconia ciconia) vjerojatno je najpoznatija i najpopularnija ptičja vrsta u Hrvatskoj jer najveći dio svog života provede u blizini ljudi, odnosno u selima i na poljoprivrednim površinama. Roda je ptica dugih crvenih nogu i dugog crvenog kljuna. Visoka je 100 -110 cm, promjera krila 195-210 cm, a masa joj je 2,3 – 4,5 kg. Pernato ruho roda je bijelo, s crnim vrhovima i crnim stražnjim rubom krila. Rode se glasaju rijetko, ali vrlo je prepoznatljivo “klepetanje” kljunom tijekom rituala snubljenja i pozdravljanja partnera pri smjeni na gnijezdu. Hrvatska populacija procjenjuje se na 1100 do 1300 gnijezdećih parova. Roda živi na otvorenim staništima, a preferira vlažne livade i poljoprivredna zemljišta koja se koriste na tradicionalan način jer upravo na njima nalazi najviše svoje hrane. Hrani se vodozemcima, gmazovima, ribama, glodavcima i velikim kukcima. Veliko gnijezdo svija na krovovima kuća i drugih građevina ili pak gnijezdo gradi na električnim stupovima. U Hrvatskoj njeno područje rasprostranjenosti otprilike omeđuju rijeke Mura i Drava na sjeveru, Dunav na istoku te Kupa i Sava na jugu. Dio gnijezdeće populacije nalazi se u postojećim zaštićenim područjima, a područje na kojem se nalazi 59% gnijezdeće populacije ulazi i u sastav ekološke mreže NATURA 2000. U Hrvatskoj su bijele rode najviše ugrožene promjenama staništa do kojih dolazi zbog intenziviranja poljoprivrede, melioracije vlažnih područja, prenamjene pašnjaka ili njihovog napuštanja te regulacije vodotoka i prevencije poplava na prirodno poplavnim područjima. Korištenje pesticida i zagađenost površinskih voda imaju snažan posredan utjecaj jer djeluju na količinu i kvalitetu plijena, a posljedično i na uspjeh gniježđenja. Uništavanje gnijezda od strane ljudi još uvijek se povremeno događa, a sudar sa žicama od struje i elektrokucija također predstavljaju problem. MZOIP kroz Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti od 2009. provodi projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“. Glavni cilj ovoga projekta je očuvanje i zaštita bijele rode, te očuvanje sela i prostora u kojima obitavaju rode. Kako se navodi u priopćenju, vlasnicima objekata na čijim se krovovima nalaze gnijezda bijelih roda isplaćuje se naknada u visini od 700,00 kn po gnijezdu za očuvanje prostora i biološke raznolikosti. Ukupna vrijednost projekta za ovu godinu iznosi 349.000,00 kuna, u kojem je Fond osigurao 50% sredstava (174.650,00 kuna), dok preostalih 50% snose županije. Sudjelovanje u provedbi projekta prihvatilo je 11 županija, sa ukupnom brojkom od 499 gnijezda, te je službeno potpisivanje najavljeno za prvu polovicu rujna.