Novo znansveno istraživanje o učincima globalnog zagrijavanja, pokazalo je da bi oko 80% arktičkog leda moglo nestati za 30 godina, 2040 godine a ne 2100. kako se do sada mislilo. Autori istraživanja s Državnog sveučilišta Washington i Američke oceanske i atmosferske uprave navode da bi se led mogao zadržati jedino na Grenlandu i na sjeveru Kanade, gdje je ledeni pokrov deblji. Najlošije bi stanje bilo između Rusije i Aljaske, prenosi HRT. Arktički led često se naziva Zemljinim hladnjakom, jer led Arktičkog oceana pomaže planeti u hlađenju, reflektirajući sunčeve zrake natrag u svemir. S manje leda, Sunčeva toplina će se zadržavat, što će pridonijeti višim temperaturama u vodi i zraku, rekla je klimatologinja, dr. Muyin Wang. Također, klimatolozi su utvrdili da bi površina Arktičkog oceana prekrivena ledom potkraj ljeta 2040. godine mogla iznositi oko milijun četvornih kilometara, nasuprot današnjih 4,6 milijuna.