Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je tijekom burnog aktualnog sata zagrebačke Gradske skupštine izjavio da se odlagalište otpada Jakuševac ne mora zatvoriti do 2018., već da bi moglo ostati otvoreno do 2024., odnosno 2028. godine. Gradski zastupnik Davor Bernardić je upitao koji je plan za zatvaranje odlagališta otpada Jakuševac koji se mora zatvoriti 2018., na što je gradonačelnik odgovorio da je krivo informiran, jer da u pristupnim pregovorima o članstvu u EU nije tako ispregovarano. 
"Trebaju se zatvoriti neusklađena odlagališta, a Jakuševac je usklađeno odlagalište. Učinit ću sve da to napravim intenziviranjem odlaganja otpada i povećanjem postotka odvajanja. Na Jakuševcu bi se moglo odlagati otpad do 2024., odnosno 2028.", rekao je Bandić.