Zahvaljujući službenoj gradskoj politici zbrinjavanja otpada Beč je uzor mnogim europskim gradovima, a još od 1997. godine staklo se u austrijskom glavnom gradu odlaže u posebne kontejnere. Danas u Beču ima 7300 kontejnera za staklo na 4465 lokacija, a većina ih je izvedena tako da se staklena ambalaža pri padu ne razbije. Od 1977. do danas je reciklirano više od 800 000 t ili 2,8 mil. m3 stakla, a samo 2018. u kontejnere je odložena 31 000 t stakla koje je zatim reciklirano, izvijestio je Inozemni ured Grada Beča