Od 2005. godine do danas u Beču je iskorišteno 15,5 mil. čaša za višekratnu upotrebu. Zahvaljujući tome, ukupne količine otpada smanjene su za 134 t, a emisije ugljičnog dioksida za 1210 t. Naime, svaka se čaša za višekratnu uporabu može iskoristiti i do 150 puta. Za njih se plaća kaucija, a nakon korištenja se odvoze i peru za ponovnu uporabu. Mogućnosti njihove primjene su brojne: od manjih događanja u vrtićima, školama i fakultetima, do velikih 'open-air evenata'.

To je sve posljedica propisa o zaštiti okoliša koji su već devet godina na snazi i odnose se na organizatore raznih događanja. Njima su, između ostalog, propisani koncepti za gospodarenje otpadom, njegovo odvojeno sakupljanje i uporaba višekratne ambalaže. No, za organizatore događanja to je često povoljnije od zbrinjavanja jednokratnih plastičnih čaša jer im je za pranje višekratnih već pokrivena 1/4 troškova. Uz to, kvalitetne čaše privlačnog dizajna za posljedicu imaju i veće prihode od prodaje pića.

No, to nije sve jer Grad Beč podržava i pilot-projekt višekratnih šalica za 'coffee to go', u čemu već sudjeluje 100 partnerskih tvrtki. Od ljeta 2019. godine u optjecaj ih je stavljeno više od 250 000, čime su količine otpada smanjene za 5 t, izvijestio je Inozemni ured Grada Beča.