U Beču su u 2020. godini, kako pokazuju najnovijih podaci, zabilježene najniže razine lebdećih čestica i dušikovih dioksida u zraku otkako se njihova mjerenja provode. No, već je 2019. koncentracija onečišćujućih tvari u zraku u Beču bila je manja nego prethodnih godina, a godišnji podaci pokazuju jasan trend smanjenja emisije takvih tvari. 

Ipak, jedan od razloga za tako niske razine onečišćenja mogla bi biti i smanjena mobilnost zbog mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa. Tako je već na proljeće ove godine bila značajno smanjena koncentracija NO2 koji se, između ostalog, nalaze u ispušnim plinovima automobila. S druge strane, razina lebdećih čestica u drugoj polovici ožujka ove godine bila je nešto viša, ali njihovu koncentraciju u zraku uvjetuju i vremenske prilike. 

Poboljšanju kvalitete zraka u Beču doprinose razne mjere zaštite okoliša poput kontinuiranog širenja mreže javnog prijevoza, poticanja elektromobilnosti i prelaska na ekološki prihvatljiva vozila. Zbog toga su i izmjerene vrijednosti lebdećih čestica u zraku prepolovljene u odnosu na 2003. godinu, objavio je Inozemni ured Grada Beča.