Iako su brojne naftne tvrtke uporno tražile dozvole za bušenje nafte i plina, srednjoamerička država Belize sada je u potpunosti zabranila bušenje nafte i plina u svom teritorijalnom moru. Tako su na morskom području Belizea zabranjene sve aktivnosti na istraživanju i proizvodnji nafte i plina kako bi se sačuvao morski ekosustav. Kao i većina drugih zemalja u tom području, Belize u najvećoj mjeri ovisi o ribarstvu i turizmu, a te djelatnosti su sasvim ovisne o podmorskom grebenu dugom više od 300 km koji je središte morskog živog svijeta. Belize je tako postao prva zemlja na svijetu koja je potpuno zabranila 'offshore' bušenje nafte i plina u svojim vodama, javlja ruski portal 'Sputnik News'.