Grad Beograd objavio je javni poziv za podnošenje konačnih ponuda za sanaciju deponija komunalnog otpada u Vinči, nakon što se na pretkvalifikaciji za posao kvalificiralo pet tvrtki. Riječ je o javno-privatnom partnerstvu, a projekt obuhvaća sanaciju i zatvaranje postojećeg deponija, iskorištavanje deponijskog plina za proizvodnju energije, obradu voda, izgradnje postrojenja za termičku obradu komunalnog otpada i proizvodnju toplinske i električne energije, reciklažu građevinskog otpada. Procijenjena vrijednost radova je 300 milijuna eura, rekao je beogradski gradonačelnik. U spalionici otpada tom spaljivat će se polovina otpada koji se prikupi. Kako navode, električna i toplinska energija koja bi se tako proizvodila, dijelom bi se koristila za vlastite potrebe, a dio bi odlazio u distributivnu mrežu iz koje bi moglo opskrbiti najviše 35.000 kućanstava električnom, a oko 100.000 toplinskom energijom. Izgradnjom spalionice deponija “Vinča”, inače jedina legalna u gradu, neće biti zatvorena jer će se tu i dalje odlagati deo otpada. Ta deponija, koja zauzima 70 ha, sada ima kapacitet za odlaganje smeća za narednih 20 godina, ali će izgradnjom spalionice ona biti u upotrebi znatno duže. Ono što je sigurno, kažu beogradskoj Čistoći, spalionica će imati suvremenu tehnologiju i ispunit će najviše ekološke standarde Europske unije, pišu srbijanski mediji.