Grad Zagreb kreće u borbu protiv 'divljih' odlagališta otpada. Mjere kojima se želi promijeniti trenutačno stanje (30 ilegalnih odlagališta) su: betonska i žičana ograda, prijenosne kamere, pojačana kontrola komunalnih redara te dodatne edukacije za građane. Novi prijedlog mjere bi trebao izaći pred zastupnike Gradske skupštine za dva tjedna te neće biti potrebno da se za njih osiguraju dodatna sredstva iz proračuna. Najveća 'divlja' odlagališta otpada su kod jezera Savica, u Čelnicu te Ivanjoj Reki, gdje se nalazi oko 1000 m3 glomaznog otpada. Nadzor će se provoditi najmanje dva puta godišnje, i češće na lokacijama gdje je učestalije bacanje otpada. Betonske prepreke nedavno su postavljene na križanju Bednjanske i Unske, u Strugama III, Letničkoj, Glavnoj i Petrovaradinskoj ulici, na Ravnicama, Kozari putu i Podsusedskom dolju. Kamere će se pomicati ako se u jednom dijelu grada prestane bacati otpad, a započne u drugom dijelu. Kazne će biti između 700 – 1000 kuna za fizičku osobu i 4000 – 9000 kuna za pravnu osobu, i to vrijedi samo za javne površine. Ako građanin na svom posjedu odloži otpad, redar mu izdaje nalog za uklanjanje otpada, i ako u propisanom roku to nije učinio, gradske službe uklanjanju otpad i vlasniku privatnog posjeda izdaju račun. Međutim, kada se ne zna počinitelj, bilo da se radi o javnom ili privatnom posjedu, tada Grad uklanja otpad na svoj trošak, a u 2017. godini je tako potrošeno 190.000 kuna. Inače, svaki građanin ima pravo dva puta godišnje besplatno zatražiti odvoz glomaznog otpada, objavio je Jutarnji list.