Informacijski sustav upravljanja otpadom Federacije BiH pušten je u rad početkom siječnja. 

Prema uredbi o tom sustavu, obveznici izvještavanja, tj. registracije i izravnog unosa podataka u njega su javne i privatne komunalne tvrtke, uvoznici i izvoznici otpada, odlagališta, tvrtke koje upravljaju zelenim otocima i reciklažnim dvorištima, one koje proizvode gorivo iz otpada ili ga koriste kao gorivo te, među ostalim, oni subjeti u čijim proizvodnim procesima ili djelatnostima nastaje otpad. Rok za njihovu registraciju u Informacijski sustav upravljanja otpadom FBiH i dostavu podataka za 2020. godinu je 30. lipnja. 

Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji nakon uporabe postaju posebne kategorije otpada (ambalaža, električni i elektronski proizvodi, ulja, baterije i akumulatori, gume i automobili) trebaju se registrirati i dostaviti podatke za prošlu godinu nešto ranije, do 31. ožujka, javlja Fond za zaštitu okoliša FBiH.