Zagrebački holding - podružnica Čistoća poziva predstavnike suvlasnika na podnošenje zahtjeva (pribavljanje mišljenja) za iskazivanje interesa o postavljanju bokseva za spremnike za odlaganje komunalnog otpada koji će se nalaziti na javnoj površini u slučajevima gdje postojeće spremnike nije moguće smjestiti unutar nekretnine. 

"Pribavljanje navedenog mišljenja nužno je radi daljnjeg postupka dobivanja konačnog rješenja Grada Zagreba za postavljanje tipiziranih bokseva za komunalni otpad koji se nalaze na javnoj površini, budući da će se na javnim površinama moći nalaziti samo spremnici za komunalni otpad za koje je dobiveno odobrenje za zauzimanjem javne površine", objavljeno je na stranicama Zagrebačkog holdinga - podružnice Čistoća

Zahtjev za pisanim mišljenjem zainteresirani predstavnici suvlasnika ili druge osobe koju korisnici usluge sporazumom ovlaste trebaju dostaviti do 28. travnja na e-mail: cistoca@zgh.hr ili poštom na adresu: Zagrebački holding - podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb. 

Ovaj poziv odnosi se samo na one korisnike koji ne mogu postaviti spremnike za odlaganje otpada unutar svojeg obračunskog mjesta, tj. svoje nekretnine.