U suradnji s Agencijom za zaštitu okoliša Republike Austrije, Ministarstvo zaštite okoliša je u protekle dvije godine provodilo projekt „Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom" vrijedan 1,16 milijuna eura, a koji je namijenjen upravo unaprjeđenju rada inspekcije, suradnje s drugim tijelima i primjeni propisa u skladu s praksom EU. Ulaskom u EU hrvatske granice dobile su veći značaj u pogledu ulaza i izlaza pošiljki otpada u i iz Europske unije. Iz tog je razloga učinkoviti nadzor prekograničnog prometa otpada od velike važnosti i za Hrvatsku i EU. Čak 25% ukupnih pošiljaka otpada koje se šalju iz EU smatra se nezakonitim i s tog stajališta važno je unaprijediti rad inspekcije, policije, obalne straže, carine, u postupcima prekograničnog nadzora prometa otpadom. U okviru komponente 1 glavne aktivnosti bile su usmjerene na razvoj postupaka za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te izradu pripadajućih dokumenata (priručnik, katalog otpada, džepni priručnik). U okviru komponente 2 glavne aktivnosti bile su usmjerene su na jačanje provedbenih kapaciteta inspektora zaštite okoliša i ostalih dionika uključenih u nadzor prekograničnog prometa otpadom kroz izradu i provedba programa obuke za inspektore zaštite okoliša i predstavnike svih ključnih dionika (služba za izdavanje dozvola, carina, policija, obalna straža, lučke kapetanije, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost) s ciljem unaprjeđenja provedbe propisa koji reguliraju prekogranični promet otpadom. U okviru komponente 3 glavne aktivnosti bile su usmjerene na unaprjeđenje suradnje između dionika projekta i INTERPOL-a i EUROPOL-a i uključivale su uspostavljanje i rad radne grupe za suradnju s INTERPOL-om i EUROPOL-om te preporuke za unaprjeđenje suradnje u području prekograničnog prometa otpadom.