Onečišćenje se uobičajeno poima u smislu kako ga se može otkriti, poput onečišćenja zraka, vode ili tla. Međutim, postoje vrlo specifične vrste onečišćenja koje štete ljudima, biljnom i životinjskom svijetu. 

U svakodnevnom životu čovjek je, primjerice, sve češće suočen s onečišćenjem bukom. Ona je neželjen ili za ljudsko zdravlje i okoliš štetan zvuk u vanjskom prostoru, izazvan ljudskom aktivnošću, a uključuje buku koju emitiraju prijevozna sredstva, promet (cestovni, pružni, zračni, pomorski i riječni) te neka postrojenja i zahvati. 

Više o tome moguće je pročitati u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.