Uoči Dana Dunava, koji se slavi 29. lipnja, WWF i The Coca-Cola Company (TCCC) predstavili su godišnji napredak svog sedmogodišnjeg programa „Partnerstvo za živući Dunav“, kojim žele obnoviti najznačajnije močvare i poplavna područja u slivu Dunava do 2020. godine, priopćeno je iz WWF-a. Dunav, najduža rijeka Europske unije, izgubio je 80% svojih poplavnih i močvarnih područja zbog ljudskih intervencija u proteklih 150 godina. Rezultat je pad populacija ribe i divljači, smanjena kvaliteta vode i manja sposobnost apsorpcija poplavnih voda. „Partnerstvo za živući Dunav“ izravno doprinosi jednu trećinu cilja dunavskih zemlja, da obnove 151,3 km² od poplavnih i močvarnih područja do 2021. godine. U razdoblju restauracije donacijom TCCC financirat će se mjere kao što su otvaranje nasipa i brana za ponovno spajanje bivših poplavnih područja, poboljšanje kapaciteta za primanje velikih voda, obnova močvarnih staništa biljnih i životinjskih vrsta, te izgradnja ribljih staza. „Zajedno, WWF i TCCC – uz lokalne vlasti i organizacije u zemljama kroz koje prolazi Dunav – počeli su obnavljati ove vitalne močvare i poplavna područja za dobrobit ljudi i prirode, s prvim rezultatima na Neusiedler See u Austriji i Širokom ritu u Srbiji“, rekao je Andreas Beckmann, direktor Dunavsko-karpatskog programa WWF. Kako bi podigli svijest o važnosti močvarnih područja te njihovom očuvanju i restauraciji, WWF i Coca-Cola organizirali su Turneju za živući Dunav, koja je posjetila više od 36 lokacija diljem Hrvatske, Austrije, Bugarske, Mađarske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije, i izravno uključili više od 60.000 ljudi. „Svjesni smo da je voda rijedak resurs. To je ujedno i glavni sastojak naših proizvoda. Zato se zalažemo za kontinuirano poboljšanje učinkovitosti korištenja vode i surađujemo s WWF-om kako bi si postavili ambiciozne globalne ciljeve“, rekla je Sofija Kilifi iz Coca-Cola. „S WWF-om radimo od 2007. godine kako bi sačuvali slatkovodne resurse diljem svijeta te značajnije promijenili svoje poslovanje.“ Što je bilo postignuto do sada u svakoj od šest zemalja: Hrvatska U Hrvatskoj se projekt fokusira na obnovu staništa duž rijeke Drave, koja je dio budućeg UNESCO-va Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, poznatog i kao „Europska Amazona“, i koji se proteže od Austrije, preko Slovenije, Hrvatske i Mađarske, do Srbije. Cilj je obnoviti ili ponovno stvoriti sedam rukavaca, koji će poboljšati prirodnu dinamiku rijeke i staništa, smanjiti rizik od poplava te omogućiti ekoturizam i rekreaciju. Ovo je prvi EU LIFE Nature projekt u Hrvatskoj, kojeg podupire i Coca-Cola. Službeno je predstavljen 17. lipnja 2016., a više se može saznati na www.drava-life.eu.