Europska komisija traži od zemalja članica da do 2030. počnu reciklirati čak 70% komunalnog i 80% ambalažnog otpada, a već od 2025. žele zabraniti da se na odlagalištima zakopava bilo kakav otpad koji je moguće reciklirati. Ti ciljevi ambiciozniji su nego ikad i mnogima nedostižni, pa tako i Hrvatima, koji recikliraju tek 16% komunalnog otpada. O prijedlogu tek treba odlučivati Europski parlament, a cilj je da gospodarstvo koje je sada linearno dobije osobine kruga, odnosno da se forsira nastanak što manje količine otpada, te da se postojeći otpad ponovo uporabljuje i reciklira. Hrvatska nije jedina koja ima ozbiljan problem s otpadom, jer Mađarska reciklira tek 15%, a Češka 14%. U Velikoj Britaniji, koja odlaže 40% otpada, već je započela pobuna u medijima, a cilj se označava posve neostvarivim.