Okvirni sporazum za izradu Studije potresne opasnosti na lokaciji skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO), postavljanje mreže seizmografa u blizini Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO) u osnivanju na Čerkezovcu te za održavanje potpisan je prošli mjesec s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, javlja Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) Nuklearne elektrane (NE) Krško

U sklopu tog sporazuma izradit će se Studija potresne opasnosti na lokaciji skladišta NSRAO-a za potrebe projektiranja, sigurnosnih analiza i procjene utjecaja na okoliš te uspostava i održavanje mreže seizmografa i akcelerografa (seizmološki instrument kojim se bilježi ubrzanje tla prilikom jakih potresa) oko Čerkezovca za preciznije mjerenje i bilježenje pomaka i ubrzanja tla tijekom potresa.

 

Lokalna mreža 

Krajem 2015. godine provedena je ocjena potresne opasnosti na širem području Zrinske gore, tj. preliminarna procjena seizmičkog hazarda, te su analizirani potresi u užoj i široj okolici predložene lokacije Centra za zbrinjavanje RAO-a. 

Jedna od ocjena je bila da se predložena lokacija nalazi u potresno slabo aktivnom području, ali da u blizini postoje mnogo aktivnije zone izvora potresa. Stoga je zaključeno da je potrebno provesti dodatna istraživanja i analize kako bi se izradila detaljnija studija, tj. Studija potresne opasnosti. 

Za potrebe izrade studije na lokaciji je potrebno uspostaviti lokalnu mrežu seizmografskih postaja.

 

Seizmološke postaje 

U studenom 2020. na lokaciji Centra za zbrinjavanje RAO-a u osnivanju postavljena je prva seizmografska postaja. Postaju su postavili djelatnici Seizmološke službe Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Postavljeni su visokoosjetljivi širokopojasni digitalni seizmograf i digitalni akcelerograf. 

U narednom razdoblju planirano je postavljanje još najmanje dvije seizmološke postaje na najpogodnijim mikrolokacijama u Centru, prilikom čega će se postaviti još najmanje dva seizmografa i najmanje jedan akcelerograf.

 

Potres razorne moći

Ovakvi istraživački radovi provode se prema najboljoj svjetskoj praksi u sklopu ostalih radova koji se provode kako bi se utvrdilo je li odabrana lokacija prihvatljiva za izgradnju skladišta NSRAO-a. Također, ovakvim istraživačkim radovima određuje se način gradnje budućih građevina u Centru kako bi one bile sigurne od potresa razorne moći. 

Ovakvi tipovi objekata uvijek se grade s povećanim čimbenikom sigurnosti, što znači da moraju izdržati i potrese veće magnitude od očekivanih. 

Prema hrvatskoj regulativi, projektiranje građevinskih objekata provodi se u skladu s Eurokodom 7 i 8. Navedeni Eurokodovi odnose se na područja geotehničkog projektiranja i projektiranja potresne otpornosti konstrukcija.