Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Prijedlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata Modro oko i jezero Desne, Ušće Neretve i Kuti. 

Time se uvodi dodatna zaštita prirode na pojedinim dijelovima doline Neretve, time što će postati posebni rezervati, čime se ostvaruju preduvjeti za dugotrajno očuvanje močvarnih ekosustava i njegove bioraznolikosti, krajobrazne te geološke raznolikosti. Pri tome se najveće bogatstvo i raznolikost faune odnosi se na svijet ptica, a na ušću Neretve i riba. U dolini Neretve redovito se pojavljuje više od 150 vrsta ptica, a ukupno ih je zabilježeno više od 300, od čega se 65 smatra ciljnim vrstama područja ekološke mreže Delta Neretve.